Standardni i intezivni kursevi nemačkog jezika

Programi učenja nemačkog jezika kreirani su u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom za žive jezike – CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages) i samim tim ciljevi i ishodi učenja su jasno prepoznatljivi i na međunarodnom nivou. Zahvaljujući tome naši programi Vam pružaju mogućnost sticanja neophodnog znanja za polaganje međunarodno priznatih ispita poput Goethe, TELC i ÖSD.

U procesu učenja naši predavači koriste kombinaciju frontalne, individualne, individualizovane, partnerske, grupne i timske nastavne metode. Upotreba IKT tehnologija sastavni je deo svake nastven metode i na taj način dodatno omogućavamo svojim polaznicima da dosegnu svoj maksimalni obrazovni potencija.

Nivo A1 (60 školskih časova)

A1 nivo je početni nivo nemačkog jezika koji predstavlja osnovu za dalje usavršavanje u pogledu učenja nemačkog jezika.

Nivo A2 (60 školskih časova)

A2 nivo poznavanja nemačkog jezika podrazumeva da je polaznik osposobljen da se snađe u mnogim situacijama koje spadaju u segment uobičajnih svakodnevnih životnih situacija.

Nivo B1 (60 školskih časova)

B1 nivo poznavanja nemačkog jezika podrazumeva samostalno snalaženje u gotovo svakoj situaciji koja Vam se može dogoditi tokom poseta zemalja u kojima se namčki jezik koristi kao službeni.

Nivo B2 (80 školskih časova)

Polaznici koji polože B2 nivo poznavanja nemačkog jezika u stanju su da prate sve vrste medijskih sadržaja (TV, radio emisija, knjiga, film I slično) i da na precizan i jasan način iskažu svoje stavove i uverenja na teme iz oblasti ličnog interesovanja.

Povratna informacija je ključ našeg daljeg uspeha.

Naši polaznici su naši najbolji i najveći kritičari i zbog toga nam je veoma stalo da dobijemo konkretne povratne informacije u pogledu sadržaja i organizacije svakog kursa.

Soft skill

Set obuka iz oblasti takozvanih mekih veština (soft skill) – priprema za poslovni intervju, javni nastup,komunikacijske veštine, poslovna etika, emocionalna inteligencija, medijska pismenost, samo su neke od veština koje moderno drušvo postavlja kao izazov danas. U brojnim situacijima, upravo posedovanje ili odsustvo pomenutih veština može učiniti razliku između statusa zaposlen/nezaposlen. Ne dozvolite da to bude Vaš slučaj! Svi kursevi su osmišljeni u duhu obrazovanja u slobodno vreme i pored osnovnog cilja unapređivanja Vašeg individualnog razvoja, pružaju Vam stalni osećaj da je Vaše slobodno vreme racionalno i kreativno upotrebljeno. Većinu obuka realizuje stručni saradnik – andragog u dogovoru sa spoljnim saradnicima. Postoji mogućnost individualnog i poluindividualnog i grupnog rada sa polaznicima.

Javni nastup

10 časova x 45min, 2 x nedeljno, grupa 8-10 polaznika

Razgovor za posao

10 časova x 45min, 2 x nedeljno, grupa 8-10 polaznika   

Komunikacione veštine

20 časova x 45min, 2 x nedeljno, grupa 8-10 polaznika    

Emocionalna inteligencija

20 časova x 45min, 2 x nedeljno, grupa 8-10 polaznika    

Medijska pismenost

20 časova x 45min, 2 x nedeljno, grupa 8-10 polaznika    

KONTAKTIRAJTE NAS

Ukoliko želite da se bolje upoznamo popunite ovu formu i ubrzo ćemo zakazati sastanak sa Vama

Close Menu