Procedura zapošljavanja
Na ovoj stranici možete pronaći korisne informacije o proceduri zapošljavanja za kandidate koji apliciraju za posao u nemačkoj.

Apliciranje za posao

Kandidat može aplicirati za željenu poziciju putem mail-a office@belekos-tie.rs ili doneti svoj CV u našu kancelariju koja se nalazi u ulici Malog Radojice 22 na Dedinju.

Provera kandidata

Posle prijave za poziciju naš tim proverava da li kandidat zadovoljava uslove koje je poslodavac naveo. Ukoliko prođe proveru sledi prvi poziv na razgovor gde se kandidatu predstavljaju mogćnosti pod kojima je moguće angažovanje na radnom mestu za koje je aplicirao.

Obuka i znanje nemačkog

Za određene poslove postoji obuka organizovana od strane naše kompanije posle koje se dobija sertifikat koji omogućuje angažovanje kandidata na poslu u Nemačkoj za koji je aplicirao. Svi kandidati moraju da imaju položen minimum B2 nivo nemačkog jezika. Ukoliko ne poseduju to znanje naša kompanija je obezbedila intenzivan kurs nemačkog jezika u našim prostorijama gde kandidati stiču neophodno znanje koje je potrebno da se stekne  B2 sertifikat. Polaganje ispita se vrši u saradnji sa ispitnim centrima GETE-a i TELC-a i ÖSD-a nakon čega se dobija sertifikat.

Potpisivanje ugovora

Nostrifikacija

Nakon potpisivanja ugovora sa kandidatom pristupa se nostrifikaciji diplome. Nakon prvog podnošenja celokupne dokumentacije dobija se odgovor od Ministarstva nadležnog za priznanje diplome. Na osnovu tog dobijenog rešenja podnosi se zahtev za dobijanje vize u ambasadi SR Nemačke odnosno rezerviše se termin za ulaznu vizu.

Postoje dve vrste nostrifikacije: DIREKTNA i INDIREKTNA.

Direktna nostrifikacija podrazumeva priznavanje diplome bez ispita, dodatne prakse i obuke.(npr.: Diploma medicinske sestre sa više od 9 godina radnog iskustva priznaje se direktno, mada je i to individualno u zavisnosti od nivoa stručnosti i dokumentacije koju posedujete, kao i od Pokrajinske vlade kojoj se podnosi zahtev za nostrifikaciju)

Indirektna nostrifikacija podrazumeva pohađanje dodatnih časova obuke (teorija i praksa) na osnovu rešenja Ministarstva nadležnog za priznavanje diploma i ispit za nostrifikaciju koji se moraju obaviti u SR Nemačkoj.

Na osnovu dobijenog rešenja Ministarstva nadležnog za priznavanje diploma podnosi se zahtev za dobijanje vize u ambasadi SR Nemačke, odnosno rezerviše se termin za ulaznu vizu. (npr.: U padajućem meniju moguće je odabrati ili medicinsko osoblje – već posedujem nostrifikovanu diplomu ili medicinsko osoblje – tek treba da pohađam kurseve radi nostrifikacije diplome u SR Nemačkoj.

exclusive-brand-recognition4
Election-White-House-icon

Ambasada

Zakazivanje termina za ulaznu vizu je lično, putem e – mail adrese i neophodno je da kandidat poseduje važeći pasoš. Nakon zakazivanja termina ambasada dodeljuje broj i zatim sledi period čekanja poziva iz ambasade putem telefona ili e – mail adrese (period čekanja zavisi od stepena stručnosti po NOKS-u) Neophodno je pročitati na internet stranici ambasade sve što je u vezi sa prikupljanjem potrebne dokumentacije. Prilikom sastanka u ambasadi, u unapred zakazanom terminu, dostavljate svu dokumentaciju u originalu. Ukoliko želite spajanje porodice na internet stranici ambasade u istom odeljku možete pronaći sve informacije.

Prevodi i overa

Dokumentaciju koja je neophodna za nostrifikaciju diploma, kompanija Belekos Personal u Essen-u prevodi i overava kod ovlašćenih prevodioca i notara u SR Nemačkoj koji se nalaze na zvaničnom spisku ovlašćenih prevodioca. Na osnovu punomoćja datog od strane kandidata, kompanija Belekos Personal postupa po dopisu i nalogu Ministarstva nadležnog za priznavanje diplome.

Radna dozvola

Belekos Personal u Essen – u  pruža usluge obezbeđivanja radne dozvole. Radna dozvola važi koliko i ugovor o radu sa poslodavcem. Ukoliko je neophodno za nostrifikaciju diplome odraditi praksu (teorijsku ili praktičnu) kod poslodavca, radna dozvola se izdaje za taj period. Ukoliko nakon predviđene prakse i nostrifikacije diplome kandidat ne ostane u radnom odnosu kod istog poslodavca, radna dozvola može da se produži sa drugim poslodavcem posredstvom kompanije Belekos Personal u Essen –u. Automatski se i viza produžava za taj period.

Mentorske usluge

Belekos Personal u Essen-u pruža usluge pomoći pri traženju stana, pruža usluge informisanja kandidata o svim bitnim činjenicama za vreme rada i boravka u SR Nemačkoj. Mentorske usluge traju dve godine od dana zaposlenja.

coach

KONTAKTIRAJTE NAS

Ukoliko želite da se bolje upoznamo popunite ovu formu i ubrzo ćemo zakazati sastanak sa Vama

Close Menu