Agencija za obrazovanje

Odluku da osnujemo Agenciju za obrazovanje doneli smo u skladu sa snažnom željom da odgovorimo na obrazovne potrebe klijenata Belekos – Tie agencije za zapošljavanje. Od trenutka osnivanja Agencije za obrazovanje, sa svojim polaznicima delimo jasnu i snažnu viziju stvaranja drušva koje uči, u kom svaki pojedinac ima priliku da unapredi kvalitet svog života i da se porfesionalno razvija i usavršava.

Osnaživanje pojedinaca na domaćem i međunarodnom tržištu rada kroz usvajanje novih i unapređivanje postojećih znanja, veština i spospobnosti misija je kojoj su naši predavači i stručni saradnici u potpunosti predani.

Naše usluge

Kurs nemačkog jezika

Redovni i intezivni kursevi nemačkog jezika A1 – B2 nivo

Soft skill kursevi

Set obuka iz oblasti takozvanih mekih veština

Obuke

U planu je izrada obrazovnih programa za zanimanja Gerontodomaćica i Šprinkler – instalater šprinkler protivpožarnih sistema

Osnovne aktivnosti agencije za obrazovanje

Agencija za obrazovanje bavi se izradom programa neformalnog obrazovanja za svoje i potrebe svojih klijenta.

Stručni saradnici agencije za obrazovanje dosta pažnje posvećuju planiranju organizacije i realizacije svih obrazovnih oblika koji se nalaze u našoj ponudi. Odabir termina, prostora, nastavnih metoda, predavača i sadržaja mora biti realizovan u skladu sa svim potrebama odraslih polaznika (radno vreme, porodične obaveze i slično)

Ulazna testiranja se prvenstveno odnose na kurseve stranih jezika. Agencija raspolaže posebno dizajniranim testovima poznavanja stranog jezika za nivoe od A2 do B2. Svi polaznici imaju priliku da ukoliko već poseduju neko predznanje provere na kom se tačno nivou nalaze.

Stručni saradnik – andragog je  Vaš prijatelj, trener i motivar na putu ka Vašem ličnom i profesionalnom razvoju. U razgovoru sa našim andragogom imaćete priliku da utvrdite koji stil učenja Vam najviše leži, koje su Vaše obrazovne potrebe, koja znanja i kompetencije su Vam neophodne kako bi ste bolje pozicionirali u svetu rada i samim tim koji obrazovni proragam iz naše punde Vam trenutno najviše odgovara.

Evaluacija ili procena nivoa postignuća je važan element svakog obrazovnog procesa. Pažljivo kreirani testovi omogućiće Vam jedinstveni uvid u nivo ostvarenog postignuća, odnosno u nivo i kvalitet usvojenog znanja i razvijenih veština,odnosno stečenih kompetencija. Utvrđeni nivo postignuća ima snažno motivaciono dejstvo na odrasle polaznike obrazovnih aktivnosti i zbog toga mora biti odgovorno isplanirano i kreirano u skladu sa obrazovnim planovima i programima.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ukoliko želite da se bolje upoznamo popunite ovu formu i ubrzo ćemo zakazati sastanak sa Vama

Close Menu