Potreban Menadžer prodaje – prodavac za rad u Beogradu

Odgovornosti:

– Upravljanje procesima u svom delokrugu u skladu sa usvojenim procedurama i RU(radnim upustvima)

– Organizacija rada uz optimizaciju, praćenje savremenih trendova i unapređenje procesa rada

– Obezbeđenje odgovarajućeg kvaliteta u skladu sa definisanim normativima i radnim uputstvima

– Računopolagač za osnovna sredstva koja koristi i koja je zadužio-la

– Optimizacija troškova (fiksni i varijabilni)

– Angažovanje i izveštavanje o projektima sektora prodaje

– Formiranje Budžeta marketinga/prodaje i asistencija ostalim srodnim sektorima

– Praćenje i izveštavanje ostvarenja Budžeta

– Pravi i definiše ugovore koje potpisuje sa klijentima i za iste odgovoran pred nadležnim organima

– Radi naplatu od klijenata (prodaja je završena sa naplatom)

– Definisanje i praćenje statusa mera unapređenja performansi procesa i izveštavanje GD i KK(kontrola kvaliteta)

– Obučavanje novozaposlenih i zaposlenih u svom sektoru

– Prodaja svih vidova dogadjaja iz delokruga poslovanja firme (svakodnevno ili projektno-nova godina, firme….)

– Praćenje rada konkurencije i svetskih trendova u prodaji

– Jačanje brenda firme

– Domaćinski se odnosi prema imovini firme

– Negovanje klijenata i drugih eksternih saradnika

– Ispunjavanje zadatih ciljeva u skladu sa definisanim očekivanjima

– Primena propis BZNR(bezbednost na radu) i PPZ(protiv požarna zaštita), unapređenje BZNR i PPZ procesa u svom delokrugu i u skladu sa zakonom o BZNR i PPZ

– Praćenje i evaluacija radnog učinka i ponašanja zaposlenih, razvoj i motivacija zaposlenih u svom sektoru u skladu sa usvojenim procedurama i RU

– Praćenje prisutnosti zaposlenih u svom sektoru

– Robno materijalno odgovoran za tačnost i preciznost dostavljenih izvestaja neposrednom nadredjenom.

– Rad u skladu sa definisanom Misijom I Vizijom, Funkcionalnim I Liderskim kompetencama

 

Aktivnosti:

– Organizuje,optimizuje, prati rad i procese sektora prodaje (definisanje jasnih zaduženja, odgovornosti, radnog vremena, slobodnih dana, godišnjih odmora….)

– Izrađuje planove rada svog sektora, planira akcije i održava timski duh

– Planira i projektuje ostvarenje volumena i neto dobiti na nedeljnom, mesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou u skladu sa definisanim ciljevima i Budžetom i o tome izveštava TM (top menadžment)

– Kontroliše primenu usvojenih procedura i RU

– Kontroliše rezultate rada svake PJ za koje je zadužen i o tome obaveštava nadređenog

– Analizira i daje predloge za poboljšanje performansi procesa

– Optimizuje troškove kroz praćenje ostvarenja cena, volumena i neto dobiti i izveštava GD o rezultatima i preduzetim merama

– Edukuje zaposlene u svom sektoru

– Razvoj medjuljudskih odnosa

– Kontroliše ostvarenje radnih sati u svom sektoru

– Daje predloge i prati statuse projekata, korektivnih mera u svom sektoru i izveštava nadređenog

– Daje predloge o unapredjenu poslovanja i o tome izveštava GD

– Izveštava nadređenog o statusa ostvarenja zadatih definisanih ciljeva

– Prati status projekata/mera unapređenja performansi procesa/ljudi i izrađuje izveštaje o tome

– Angažovanje dopunskog osoblja po potrebi

– Izveštava nadredjenog o satusu troškova u svom sektoru vs Budžet (volumen i neto dobit)

– Izveštava GD i Direktora finansija i office manager-a o statusu naplate potraživanjamod klijenta i predaje novac office manager-u

– Radi prodaju svim vidovima klijentele (fizička i pravna lica)

– Prisustvuje prilikom naplate manifestacije

– Rad prema utvrdjenim procedurama i RU i unapredjuje postojeća

– Poštuje rokove, izveštava o statusima preduzetih aktivnosti kroz AP

– Obavlja druge zadatke iz delokruga rada firme, u skladu sa svojim kvalifikacijama i sposobnostima, po nalogu neposrednog/posrednog nadredjenog

 

Osnovni uslovi:

– IV – VII stepen stručne spreme

– najmanje 1 godinu radnog iskustva na sličnim poslovima

– poznavanje rada na računaru (MS Office)

– Aktivno znanje engleskog jezika

 

Period probnog rada: 6 meseci

 

Scroll to top