Menadžer prodaje – prodavac

Menadžera prodaje – prodavac

Odgovornosti:
– Upravljanje procesima u svom delokrugu u skladu sa usvojenim procedurama i RU(radnim upustvima)
– Organizacija rada uz optimizaciju, praćenje savremenih trendova i unapređenje procesa rada
– Obezbeđenje odgovarajućeg kvaliteta u skladu sa definisanim normativima i radnim uputstvima
– Računopolagač za osnovna sredstva koja koristi i koja je zadužio-la
– Optimizacija troškova (fiksni i varijabilni)
– Angažovanje i izveštavanje o projektima sektora prodaje
– Formiranje Budžeta marketinga/prodaje i asistencija ostalim srodnim sektorima
– Praćenje i izveštavanje ostvarenja Budžeta
– Pravi i definiše ugovore koje potpisuje sa klijentima i za iste odgovoran pred nadležnim organima
– Radi naplatu od klijenata (prodaja je završena sa naplatom)
– Definisanje i praćenje statusa mera unapređenja performansi procesa i izveštavanje GD i KK(kontrola kvaliteta)
– Obučavanje novozaposlenih i zaposlenih u svom sektoru
– Prodaja svih vidova dogadjaja iz delokruga poslovanja firme (svakodnevno ili projektno-nova godina, firme….)
– Praćenje rada konkurencije i svetskih trendova u prodaji
– Jačanje brenda firme
– Domaćinski se odnosi prema imovini firme
– Negovanje klijenata i drugih eksternih saradnika
– Ispunjavanje zadatih ciljeva u skladu sa definisanim očekivanjima
– Primena propis BZNR(bezbednost na radu) i PPZ(protiv požarna zaštita), unapređenje BZNR i PPZ procesa u svom delokrugu i u skladu sa zakonom o BZNR i PPZ
– Praćenje i evaluacija radnog učinka i ponašanja zaposlenih, razvoj i motivacija zaposlenih u svom sektoru u skladu sa usvojenim procedurama i RU
– Praćenje prisutnosti zaposlenih u svom sektoru
– Robno materijalno odgovoran za tačnost i preciznost dostavljenih izvestaja neposrednom nadredjenom.
– Rad u skladu sa definisanom Misijom I Vizijom, Funkcionalnim I Liderskim kompetencama

Aktivnosti:
– Organizuje,optimizuje, prati rad i procese sektora prodaje (definisanje jasnih zaduženja, odgovornosti, radnog vremena, slobodnih dana, godišnjih odmora….)
– Izrađuje planove rada svog sektora, planira akcije i održava timski duh
– Planira i projektuje ostvarenje volumena i neto dobiti na nedeljnom, mesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou u skladu sa definisanim ciljevima i Budžetom i o tome izveštava TM (top menadžment)
– Kontroliše primenu usvojenih procedura i RU
– Kontroliše rezultate rada svake PJ za koje je zadužen i o tome obaveštava nadređenog
– Analizira i daje predloge za poboljšanje performansi procesa
– Optimizuje troškove kroz praćenje ostvarenja cena, volumena i neto dobiti i izveštava GD o rezultatima i preduzetim merama
– Edukuje zaposlene u svom sektoru
– Razvoj medjuljudskih odnosa
– Kontroliše ostvarenje radnih sati u svom sektoru
– Daje predloge i prati statuse projekata, korektivnih mera u svom sektoru i izveštava nadređenog
– Daje predloge o unapredjenu poslovanja i o tome izveštava GD
– Izveštava nadređenog o statusa ostvarenja zadatih definisanih ciljeva
– Prati status projekata/mera unapređenja performansi procesa/ljudi i izrađuje izveštaje o tome
– Angažovanje dopunskog osoblja po potrebi
– Izveštava nadredjenog o satusu troškova u svom sektoru vs Budžet (volumen i neto dobit)
– Izveštava GD i Direktora finansija i office manager-a o statusu naplate potraživanjamod klijenta i predaje novac office manager-u
– Radi prodaju svim vidovima klijentele (fizička i pravna lica)
– Prisustvuje prilikom naplate manifestacije
– Rad prema utvrdjenim procedurama i RU i unapredjuje postojeća
– Poštuje rokove, izveštava o statusima preduzetih aktivnosti kroz AP
– Obavlja druge zadatke iz delokruga rada firme, u skladu sa svojim kvalifikacijama i sposobnostima, po nalogu neposrednog/posrednog nadredjenog

Osnovni uslovi:
1. IV-VII stepen stručne spreme
2. Najmanje 1 godine radnog iskustva na sličnim poslovima
3. Poznavanje rada na računaru (MS Office)
4. Aktivno znanje engleskog jezika

Period probnog rada 6 meseci

Vaše prijave šaljite na office@belekos-tie.rs

Scroll to top