O nama

Belekos-Tie je deo nemačke investicione kompanije. Ova investiciona kompanija povezuje mnoge kompanije sa različitim oblastima delatnosti. Belekos-Tie se uglavnom bavi funkcionisanjem agencija za zapošljavanje, kućne nege i obrazovanjem. To su tri stuba mlade kompanije koja želi da izgradi mostove između nemačkog tržišta, zemalja Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Pre svega, Belekos-Tie želi da se fokusira na srpsko tržište kako bi građanima Srbije pružio i omogućio sve prednosti i inovacije koje nude u svojim programima.


Kućna nega predstavlja jedan od najznačajnijih domena poslovanja ove kompanije. Savremeni programi, mobilnost i stručnost koja nudi ova kompanija čine osnov kreiranja poverenja između klijenata i nas. Starija lica u Srbiji, koristeći usluge naše kompanije, imaju jedinstvenu priliku da se ponovo aktivno uključe u društvene aktivnosti i da pokažu mladima u državi da u 21. veku starosna granica ne sme da predstavlja barijeru u procesu donošenja dobrobiti u porodici, zajednici i društvu.


Najvažniji stubovi naše kompanije kreiraju ponuđene mere za zapošljavanje, što je u centru procesa smanjenja broja nezaposlenih na nacionalnom nivou. Oslobođeni od glomaznih birokratskih procedura, mi nudimo građanima Srbije priliku da razumeju realne potrebe na tržištu rada, da se lično prilagode takvim potrebama i u skladu sa njihovim obrazovnim profilom pronađu željeni posao koji im neće predstavljati teret u svakodnevnim aktivnostima, koji dopunjuju lične životne uslove.  Kroz razne obrazovne programe u smeru dokvalifikacije, specijalizacije i stručne spreme, nudimo mladima i drugim nezaposlenim licima da pronađu željeni posao koji će zadovoljiti njihove potrebe a i potrebe njihovog okruženja.


Kako bismo očuvali i održali našu konkurentnost i zadovoljili potrebe naših, nudimo brojne edukativne programe i treninge koji su usko povezani sa našim programom za zapošljavanje, a sve to u cilju motivisanja kvalitetne radne snage i preduzimanja brzih mera za zapošljavanje. Naši programi za edukaciju su prilagođeni individualnim potrebama naših klijenata. Na osnovu toga kreiramo novi model obrazovanja, koji za razliku od sistema javnog obrazovanja koji vodi u smeru generalizacije, nudi našim klijentima preciznu i jasnu sliku o aktuelnostima i potrebama na tržištu rada koje aktuelni javni sistem obrazovanja ne uspeva da ih zadovolji.

Belekos-Tie pruža mogućnost svojim klijentima da se efektivno i efikasno suoče sa svojim životnim izazovima na svakodnevnom nivou. Stručnjaci koji rade za našu kompaniju  su važne osobe koje stoje na raspolaganju za rešavanje nastalih problema i uvek su na strani klijenata. Postanite i Vi deo naše kompanije i pružite nam priliku da Vam pokažemo u čemu smo najbolji.

Scroll to top